Nej till förändrad vapenlagstiftning

Stockholm (JJ) Sveriges Riksdag vill inte ha någon förändring kring halvautomatiska vapen och går på jägarnas linje. Det beslutades idag.

Arkivfoto: Per Jonson

Det var Riksdagens justitieutskott som i dag behandlade frågan kring EU-kommissionens förslag om halvautomatiska vapen.

– På unionsnivå är det viktigt att komma åt de illegala vapnen men kommissionen går alldeles för långt, säger Krister Hammarbergh (M) till Ekot.

Även förra Justitieminister Beatrise Ask (M) som är ordförande för utskottet ser problemen med förslaget då även musieföremål skulle omfattas.

– Det är klart att man måste reagera när man ska bestämma på EU-nivå hur man ska hantera museiföremål. Vi tycker inte det är rimligt och det finns en del sådana exempel i detta förslag, säger hon till Ekot.

Inrikesminister Anders Ygeman tror Riksdagens och Regeringens samstämmiga syn kommer få genomslag även i Bryssel och att kommissionen kommer revidera sitt förslag.

 

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser