Jaktnyheter

Nej till flyttvargar i Örebro län

Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län tackar nej till flyttvargar. Bilden tagen vid en av flyttarna av den så kallade Junselevargen. Foto: Naturvårdsverket

Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län säger nej till att ta emot flyttvargar. Det framkom i det möte som hållits på förmiddagen.

"}}

Länsstyrelserna i Sverige har fått uppdrag av regeringen att peka ut platser dit vargar kan flyttas när de vandrat in i norra Sverige.

Det är länsstyrelserna som fattar beslutet, men ärendet kom idag upp i viltförvalningsdelegationen i Örebro, som en informationspunkt.

– Ska man sätta ut vargar någonstans måste man gå enligt riksdagsbeslutet och försöka sprida vargarna. Det måste i första hand bli det södra förvaltningsområdet, inte i det mellersta där vi redan har tätt med varg, säger Ingvar Hellqvist, jägareförbundare som sitter i viltförvaltningsdelegationen i Örebro län på mandat av jakt- och viltvårdsintresset.

Han uppfattade att det var få protester i delegationen mot den uppfattningen, att Örebro län inte ska ha några flyttvargar.

Ingvar Hellqvist framhåller att länsstyrelsen i Örebro kan tvingas att utse ett område där vargar ändå kan placeras efter flytt.

– Det är egentligen bara i den sydöstra delen av länet där det för närvarande inte finns revir. Det är olämpligt att placera vargar där av alla möjliga olika skäl. Viltförvaltningsdelegationens uppfattning är att vargar inte ska flyttas till Örebro län, säger Ingvar Hellqvist.