Negativt resultat för Jägareförbundet då fler väljer bort tidningen

Svenska Jägareförbundet gick back 2,9 miljoner under 2019. "Fler väljer medlemskap utan tidning. Det har lett till lägre intäkter, vilket till stor del förklarar ett sämre operativt resultat än förväntat." säger generalsekreterare Bo Sköld till förbundstidningen Svensk Jakt.

När Svenska Jägareförbundet ska summera 2019 hamnar man på ett negativt resultat på 2,9 miljoner. Man missade därmed den beslutade budgeten på minus 1,1 miljoner, men medlemsantalet ökar.

– Det är mycket glädjande att se att vi blir fler och fler medlemmar i Jägareförbundet. Samtidigt är det tyvärr fler som väljer medlemskap utan tidning. Det har lett till lägre intäkter, vilket till stor del förklarar ett sämre operativt resultat än förväntat, säger generalsekreterare Bo Sköld till tidningen Svensk Jakt.

Av 150.000 medlemmar väljer en tredjedel att vara medlem utan Svensk Jakt, för halva priset.

Corona skjuter på avgiftshöjning

Nya jägarskolan har dock slagit försäljningsförväntningarna och den beslutade avgiftshöjningen blir inte av på grund av corona.

– Förbundsstyrelsen gjorde övervägandet att det var direkt olämpligt och okänsligt att höja medlemsavgifterna under pågående pandemi, när så många drabbas av effekterna ekonomiskt, säger Bo Sköld till Svensk Jakt.

Det nya priset väntas bli 650 kronor för ordinarie och 375 utan tidning.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼