Naturvårdverket fälls av förvaltningsrätten

Junselevargen had flyttats fyra gånger och alltid återvänt till samma renskötelområde Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar i en dom efter överklagan från Naturskyddsföreningen att Naturvårdsverket gjorde fel när man tog beslut om skyddsjakt på den så kallade Junselevargen i februari.

– Förvaltningsrättens dom innebär att Naturvårdsverkets beslut att låta skjuta varghonan stred mot svensk jaktlagstiftning och EU:s art- och habitatdirektiv, säger Oscar Alarik, jurist på Naturskyddsföreningen.

Enligt Förvaltningsrätten att det inte är säkert att vargen ensam står för alla skadorna. Man anser även att Naturvårdsverket hade kunnat vidta andra åtgärder, som till exempel att flytta renarna till ett annat område.

Fallet med Junselevargen visar tydligt hur besvärlig vargfrågan blivit när landets högsta naturvårdande myndighet fällts för att vilja skjuta den varg man vill skydda.
Junselevargen har flyttats fyra gånger och alltid återvänt till samma renskötselområde. Frågan hur renskötseln ska kunna bedrivas med en utredd vargstam är ännu obesvarad. 

På kort tid han Naturvårdsverket drabbats av flera motgångar. Först underkände förvaltningsrätten vinterns skyddsjakt på 16 vargar. Därefter föll verkets planer på att placera ut vargvalpar från djurparker till vilda varghonor. Och nu fälls verket för att man tillät skyddsjakt på Junselevargen.

Naturvårdsverkets motgångar drabbar även regeringen som har ett krav från EU-kommissionen att lyckas med att förstärka vargstammen genetiskt. Statsminister Fredrik Reinfeldt tog nyligt upp vargfrågan med EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och med budskapet att Sverige vill få en större flexibilitet i hanterandet av rovdjurstrycket och vargstammens utbredning i Sverige.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Annonser