Naturvårdsverket överväger att överklaga upphävt skyddsjaktbeslut

Stockholm (JJ) Förvaltningsrätten ger Naturvårdsverket rätt på två av tre kriterier för skyddsjakt på varg i Skåne. Domstolen anser dock att Naturvårdsverket inte har visat att det inte finns någon annan lämplig lösning och att Naturvårdsverkets beslut därför ska upphävas.

Förvaltningsrätten delar Naturvårdsverkets bedömning om att de skador som uppstått är omfattande och att det sannolikt är samma varg som utfört angreppen. Skyddsjakt skulle inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus.  

Domstolen anser däremot att – mot bakgrund av vad som framgår av EU-domstolens uttalanden och kommissionens riktlinjer om art- och habitatdirektivet –  att Naturvårdsverket inte tillräckligt har motiverat sitt beslut när det gäller annan lämplig lösning och att Naturvårdsverket därmed inte har visat att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. 

– Skyddsjakt är ett nödvändigt verktyg för viltförvaltningen. Nu ska vi bestämma om vi ska överklaga till kammarrätten. Det är allvarligt att det inte går att genomföra skyddsjakt på varg för att skydda tamdjursägare mot allvarlig skada, säger Gunilla Ewing Skotnicka, sektionschef på Naturvårdsverket.   Naturvårdsverket anser att det är viktigt att få fram vägledande avgöranden om hur skyddsjakt kan bedrivas.  

När Naturvårdsverket fattade beslut om skyddsjakten som skulle ha startat den 21 augusti gjordes bedömningen att behovet av skyddsjakt var stort. Sedan dess har det skett flera angrepp och över 30 får har skadats.

AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser