Naturvårdsverket ger Sveaskog rätt att fälla 18 älgar

Sveaskog fick avslag på sin skyddsjaktansökan på älg i Bodens kommun och överklagade till Naturvårdsverket. Myndigheten meddelar nu att skogsbolaget med start i dag får skyddsjaga 18 älgar fram till 12 april.

Redan i dag kan skyddsjakt på 18 älgar inledas i Norrbotten. Foto: Gettyimages

Redan innan årsskiftet ansökte Sveaskog om skyddsjakt på älg på ett antal fastigheter i Norrbotten som är drabbade av betesskador.

Länsstyrelsen handlade ärendet och och beslutade i februari att inte bevilja skyddsjaktsansökan. Sveaskog överklagade då beslutet till Naturvårdsverket.

Nu har myndigheten fattat beslut och meddelar att Sveaskog får skyddsjaga älg på berörda fastigheter. Antalet älgar har justerats ner från 32 stycken till 18 stycken.

I beslutet skriver Naturvårdsverket att skyddsjakten får pågå fram till den 12 april 2020. Max tre valfria älgar får fällas per jakttillfälle och jaktområde/såt för att uppnå maximal skrämseleffekt.

Skyddsjakten får inte bedrivas i form av drevjakt och inte heller med hjälp av lös hund.

Helikopterfrågan åter på länsstyrelsens bord

Frågan om jaktmedel som orsakat debatt när det blivit tal om både helikopter-, drönare- och skoteranvändning återförvisar Naturvårdsverket till Länsstyrelsen.

Sveaskog har kritiserat länsstyrelsen för långsam handläggningstid. Naturvårdsverket kommenterar denna syn på följde vis.

”Det ankommer inte på Naturvårdsverket att inom ramen av ett överprövningsärende ta ställning till huruvida länsstyrelsens handläggningstid varit oskäligt lång eller bristfällig.”

I sin samlade bedömning anser Naturvårdsverket att det kriteriet för att förhindra allvarlig skada (23 a första stycket 3 jaktförordningen) är uppfyllt och skyddsjakt behövs för att förhindra omfattande betesskador på skogen.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Sätt jaktlig guldkant på karantänen

En influensa lamslår vårt samhälle, prövar vår empati, ekonomi och vår förmåga att ta ansvar. På många håll är det svettigt värre. I karantäntillvaron kan vi jägare fylla vår tid med mening genom att fortsätta göra det vi gillar bäst.

Krieghoff K-80 Pro Sporter

Krieghoff förde tidigare tankarna till dubbelstudsare och drillingar i ”drömklassen”. När nu Krieghoff K-80 Pro Sporter hamnade på ”testbänken” kan jag konstatera att hagelbocken motsvarar alla högt ställda förväntningar. Krieghoff K-80 har en stabil och ökande marknad i USA och Storbritannien bland lerduveskyttarna. Och dessutom en mycket positiv utveckling även i Norden.
ANNONS ▼