Naturvårdsverket föreslår 380 vargar!

Naturvårdsverket bedömer att antalet vargar som behövs i Sverige för att vargstammen långsiktigt ska bevaras är omkring 380, bland annat beroende på antalet föryngringar och hur stort tillskott Sverige får av nya vargar. Det är dessutom viktigt att Naturvårdsverket lyckas genomföra planerade åtgärder för att genetiskt förstärka vargstammen de närmsta åren.

Dessa slutsatser drar Naturvårdsverket av det underlag som forskarna lämnat om vad som krävs för att nå en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus.

– Att ta fram ett värde för hur många vargar som behövs i Sverige är ett komplext arbete. Det beror på många olika faktorer som graden av inavel, vargstammens utbredning, invandring av nya vargar och hur vi lyckas med åtgärder för genetisk förstärkning.

Naturvårdsverkets förvaltningsplan på varg.<

– Siffran 380 är en ungefärlig siffra beräknad utifrån förutsättningarna att 38 vargpar får valpar varje år, att det kommer in sju nya vargar per decennium som får valpar och att vi lyckas med att genomföra de åtgärder för att minska inaveln i vargstammen som riksdagen beslutat om fram till 2014, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Invandringstakten avgör vargstammens storlek I underlaget redovisar forskarna flera olika bedömningar av hur många vargar som behövs för att Skandinavien ska uppnå gynnsam bevarandestatus. I Sverige blir det då en populationsstorlek på omkring 380 vargar. Det motsvarar 38 vargpar som får valpar varje år.

Om den svenska vargstammen ska bestå av 180 vargar krävs betydligt högre invandringstakt än hittills och kontinuerligt fortsatta aktiva åtgärder för genetisk förstärkning. Antalet vargar som behövs är som sagt helt beroende av den naturliga invandringen och hur den genetiska förstärkningen av vargstammen går i Sverige.

– Målet för Sverige är en långsiktigt livskraftig vargstam vilket är en förutsättning för att Sverige ska kunna förvalta vargstammen självständigt. Just nu har vi uppnått riksdagens mål om 20 årliga föryngringar, det vill säga hur många vargpar som får valpar varje år. 

– Men vi har fortfarande problem med inavel i vargstammen. För att uppnå en långsiktigt livskraftig vargstam behöver vi fortsätta arbetet med regeringsuppdraget att minska inaveln genom att genetiskt förstärka vargstammen, avslutar Ruona Burman.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser