Naturvårdsverket avslog överklaganden kring vargjakten i Dalarna

Dalarna/Stockholm (JJ) Naturvårdsverkets slutliga överprövning i sak av överklagandena som rör Länsstyrelsen i Dalarnas nya beslut om licensjakt på varg är klar. Överklagandena avslås nu meddelar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen i Dalarna hade i sitt nya beslut begränsat licensjakten till två revir och anpassat antalet vargar som får fällas utifrån de senaste inventeringsresultaten för de reviren i syfte att minska koncentrationen av varg i de områden där den är som tätast. Licensjaktens inriktning var att samtliga vargar i de två reviren skulle fällas vid licensjakten, i enlighet med viltförvaltningsdelegationens övergripande riktlinjer för vargjakten i länet.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Vill inte reglera löstagbara vapenmagasin

Regeringen har i sin proposition lagt fram ett förslag om att göra vapenmagasin tillståndspliktiga. Flera riksdagsledamöter har motionerat emot detta förslag och nu har Riksdagens justitieskottet i ett betänkande avstyrkt regleringen av vapenmagasin.
ANNONS ▼