Naturskyddsföreningens klagan på skyddsjakt avslås

Västerbotten (JJ) Förvaltningsrätten i Luleå avslår Naturskyddsföreningens överklagan av skyddsjakt på två järvar.

Förvaltningsrätten finner det sannolikt att den svenska järvstammen inte nått gynnsam bevarandestatus. Men det det finns ändå utrymme för viss skyddsjakt, slår rätten fast. Arkivbild: Gettyimages

Vilhelmina norra sameby ansökte om skyddsjakt på fyra järvar för att förhindra allvarlig skada på renhjordarna. Länsstyrelsen medgav jakt på två järvar.

Naturskyddsföreningen i Västerbotten överklagade jakten med hänvisning till att den svenska järvstammen inte ännu kommer upp i de 600 individer som angetts som miniminivå.

Det beräknas finnas 583 järvar i landet.

Länsstyrelsen framhöll till förvaltningsrätten att järvstammen sannolikt är underskattad.

Visst utrymme för jakt

”Länsstyrelsen har bedömt att tillväxttakten för järv troligen är högre än vad som tidigare angetts eftersom den är baserad på ett för lågt värde år 2016 då det var svåra inventeringsförhållanden”, refererar förvaltningsrätten i sin dom.

Men rätten köper inte det argumentet utan konstaterar att järvstammen sannolikt är mindre än de 600 som är gränsen för gynnsam bevarandestatus.

”Detta utesluter dock inte att det finns ett visst utrymme för att besluta om skyddsjakt”, skriver förvaltningsrätten som därmed avslår Naturskyddsföreningens överklagan.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser