Nästa år räknas björnarna

Gävleborg (JJ) Nästa år planerar länsstyrelsen i Gävleborg att inventera björnstammen.

Länsstyrelsen i Gävleborg planerar att räkna björnstammen nästa år. (Foto: Roger C Åström)

– De indikationer som vi har fått är att björnstammen kan ha minskat något de senaste åren. Vi hoppas och tror att vi ska kunna göra en ny inventering av björnstammen i länet nästa år, säger Sara Sundin, handläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.

Den senaste inventeringen i Gävleborgs län gjordes 2012. Då beräknades det finnas ungefär 380 björnar i länet. I årets licensjakt fick 25 björnar fällas i länet. Nytt för årets björnjakt var att länet delades in i en västlig och en östlig del och att 20 björnar fick fällas i de västra delarna och högst fem björnar i det östra jaktområdet. Ett av målen med det är att minska antalet skador orsakade av björn i länet.

– De senaste åren, förutom 2016, har tilldelningen gällt för hela länet. Det har inte varit lika mycket jakt i det östra området, men det har varit en del problem med björn där, säger Sara Sundin som förklarar att gränsen för respektive områdena följer riksväg 83.

I år har färre björnar fått skjutas jämfört med tidigare år. Björnobsen visar på en nedåtgående trend mellan 2009 och 2015. En inventering nästa år skulle ge en bild över hur många björnar det finns i länet nu.
– Det finns ett beslut om att det ska finnas ungefär 350 björnar i länet. Och det är det som vi strävar efter när vi beslutar om tilldelning på jakten, säger Sara Sundin, till Ljusdals- Posten.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Ännu en vargattack mot får i södra Sverige

I helgen inträffade ytterligare en attack mot en fårbesättning i södra Sverige. Länsstyrelsepersonal misstänker att det även denna gång är den fårdräpande tiken från Tönsenreviret i Gävleborg som varit framme.
ANNONS ▼