Närgångna älgar på Frösön stör

Frösön (JJ) Boende på Frösön är bekymrade över närgångna älgar som äter i trädgårdarna. Nu meddelar Länsstyrelsen i Jämtlands län att de är medvetna om problemen men inte själva kan agera i frågan.

Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att de inte har något juridiskt stöd för att fatta något beslut om avlivning av de närgångna älgarna.

Däremot menar de att ett sådant beslut kan fattas av Polismyndigheten med stöd av 9 § i jaktlagen (Jaktlag (1987:259).

9 § Om ett vilt djur orsakar avsevärd skada eller om det kan antas vara farligt för människors säkerhet, får polismyndigheten låta avliva djuret, om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning. Regeringen får meddela föreskrifter om att polismyndigheten får låta avliva eller fånga vilt, när detta är befogat från djurskyddssynpunkt. Lag (1997:343).

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Annonser