Nära halvering av björntilldelningen

Luleå (JJ) Björntilldelningen i Norrbotten har nästan halverats till höstens jakt. Endast 35 björnar tilldelas mot 67 ifjol meddelar länsstyrelsen.

 

Länsstyrelsen har beslutat om årets licensjakt på björn i Norrbottens län. Kvoten är i år 35 björnar. Det är en kraftig sänkning från förra årets kvot på 67 björnar.

Anledningen till den minskade kvoten är att antalet björnar fortsätter att minska i snabb takt, snabbare än i övriga delar av landet.

– Trots att vi reducerade kvoten redan förra året fortsätter björnstammen att minska och vi har nu beslutat att sänka kvoten ytterligare. Fokus på jakten är att fortsätta minska problematiken för rennäringen och vi har därför infört en ny zonindelning från och med i år, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Tre zoner från 2015

Länet kommer från och med i år att delas in i tre zoner: Jokkmokk, övriga inlandet och kustkommunerna. Syftet är att koncentrera jakten till de områden där björnproblematiken är störst för rennäringen. I Jokkmokk får 15 björnar skjutas, i övriga inlandet 17 och i kustkommunerna 3 björnar.

– Den starka nedgången i björnstammen som statistiken visar måste vi ta hänsyn till. Det är inte lämpligt med en fortsatt minskning i den snabba takt som ägt rum de senaste åren. Med årets avskjutning bör stammen hamna på en stabil nivå, säger Ulf Bergelin, chef för naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen.

Oförändrade jakttider

Jakttiderna är samma som tidigare, det vill säga från den 21 augusti till och med den 15 oktober nedanför odlingsgränsen och den 30 september ovanför odlingsgränsen, så länge kvoterna inte fylls.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser