Myxomatos på väg mot Kalmar

Växjö (JJ) I Växjö dör vildkaninerna av myxomatos, eller kaninpest som den kallas till vardags. Nu riskerar sjukdomen att sprida sig till Kalmar där vildkaninstamman ökat rejält de senaste åren.

– Sjukdomen är mycket smittsam. Därför ska man inte låta tamkaniner komma i närheten av vilda, säger Tomas Burén, naturvårdshandläggare till tidningen Barometern.

Flera fall har uppmärksammats i Växjö kommun och på andra håll i södra Sverige, men än så länge figurerar bara rykten om utbrott i Kalmar.

– Vi vet att pesten kommer förr eller senare. Den slår alltid till när det blir tillräckligt stora populationer av kaniner, säger  Tomas Burén.

Förra året sköt kommunjägare i Kalmar över 600 kaniner och populationen ökar i kommunen.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser