Mystisk älgdöd i Dals-Ed

Dals-ED (JJ) Under sommaren har ett stor antal döda älgar påträffats vid olika tillfällen. De döda älgarna har hittats i områden kring Rölanda, Gesäter och Gillanda .

– Det här är väldigt oroväckande, säger Göte Johansson, ordförande i Svenska Jägareförbundet Västra Götaland Väst om de drygt tio älgkor som antas ha självdött i Dals-Eds kommun.

Enligt uppgifter handlar det om 11 älgar.

Han säger att det under de senaste åren har uppmärksammats att fler älgar självdör, men inte i den omfattning som nu.

De självdöda älgar som har påträffats har främst varit vuxna hondjur.

– Vi har undersökt organ och kroppar, men inte sett några tydliga fel. Älgarna har varit i god kondition, haft gott hull och inte visat några tecken på längre sjukdom. Jag har inga som helst funderingar kring vad det kan bero på. Det är oförklarligt, säger han till tidningen Dalslänningen.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser