Motioner om rovdjur antogs vid SJF-stämma

Sänkt vargstam och lättnader i inventeringsreglerna för lodjur var innebörden i två motioner som antogs när Jägareförbundet Värmland höll årsstämma i lördags.

En av motionerna som stämman biföll handlade om reglerna för inventering av lodjur, att stammen i dag underskattas. Enklare regler för kvalitetssäkring efterlyses.

Den andra motionen handlade om vargstammen:

”Uppfattningen är att nuvarande vargstam kan sänkas utan att det bryter mot internationella åtaganden i form av Bernkonventionen och EU:s art- och habitatdirektiv”, skriver Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Såväl ordförande Anders Olsson som den övriga styrelsen omvaldes.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼