Modern jaktutövning ger resultat – men är det bra?

Användandet av bil och andra tekniska hjälpmedel under jakt kan alltid diskuteras.
Förra ”I Hårkorset”, som jag skrev i JJ mars 2013, väckte många reaktioner bland läsarna. Att bilen användes under jakten var inte populärt och fördömdes å det bestämdaste. Att det dessutom är olagligt borde den som är utbildad viltmästare begripa, och idiotförklaringarna haglade i e-postboxen, förståeligt nog. Man måste vara bra dum om man jagar olagligt, eventuellt utan att veta om det och dessutom skriva om det.Krönikor skiljer sig åt mot jaktartiklar, då mycket av det jakttekniska blir utelämnat. Poängen var att försöka få fram budskapet om att denna älgkalv troligen inte blivit skjuten utan hundpejl med gps.

Detta hände
Det som skedde mer konkret var att ko och kalv försvann runt ett berg och utanför pejlens räckvidd. Jag gick tillbaka till bilen och körde ut på en större väg, några kilometer tillbaka och in på marken från ett annat håll.
Från platsen där jag parkerade och till ståndskallet var det cirka två kilometer och först när jag var 250 meter från ståndskallet kunde jag höra hunden. Eftersom jag var ensam och själv måste släpa kalven till väg, märkte jag verkligen att det var långt. Dessutom var det en bra bit att gå för att hämta bilen.

Norsk jakt
I Norge där den här jakten utspelade sig står det i Viltlagen paragraf 21 (användande av motordrivet fordon under jakt) att det är förbjudet under jakt:
a) att lossa skott på eller över offentlig väg eller järnväg.
b) att använda luftfarkost eller motorfordon för att förfölja vilt, eller till avledning av viltets uppmärksamhet från den som jagar.
c) att använda luftfarkost eller motorfordon utanför väg för att lokalisera vilt.
d) att lossa skott från luftfarkost eller motorfordon.
I paragraf 31 i Jaktlagen i Sverige står det att ”motordrivet fordon får ej användas för att söka efter, spåra, förfölja, eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar”.

Inget förföljande

Enligt min mening var det som skedde inte olagligt då det inte var tal om ett förföljande. I stället var det en förflyttning för att komma in på marken från ett annat håll.
Poängen med krönikan om modern jaktutövning, som jag nämnt, var att diskutera användandet av åtelkamera, hundpejlar med gps och mobiltelefoner. Men man kan nog dessutom ta med användandet av bil – innanför lagens ramar.
Att bilen är ett viktigt hjälpmedel under jakt är väl ett faktum de flesta erkänner, men var går gränsen? Vad är jaktetiskt försvarbart?  Skall man blunda när man kör förbi en färsk björnskit eller en älg går över vägen? Kan en hundförare förflytta sig på marken med bil? Kan en passkytt använda bil när han ska byta pass?

Hur nära passet parkerar man?
Under septemberjakt på älg i Nordsverige ser man ofta passkyttar sitta på sin stolsryggsäck strax intill bilen vid större vägar. Hur bra är det, men den som kastar första stenen…
Många bör kanske se till sig själv och fundera på hur man själv använder diverse tekniska hjälpmedel innan man fördömer andras lagliga användning.
För många år sedan plågades vi av en äldre farbror som tjuvpassade på skogsbilvägarna och sköt hare för våra stövare, för att sedan snabbt försvinna på moped. Vi lyckades aldrig få tag på honom, men så använde vi inte heller bil utan sprang.
Dagh Bakka

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser