Jaktnyheter

Moderater jämför med varg och varnar för tjuvjakt på skarv

En ö koloniserad av skarvar. Moderaterna i Gävleborg vill öka jakten och minska antalet skarvar. Arkivbild: Gettyimages

Moderata oppositionsråden i Region Gävleborg jämför med varg och varnar för att det finns risk för tjuvjakt på skarv om bestånden inte minskas genom legal jakt.

"}}

Moderaterna Patrik Stenvard och Alexander Hägg, båda oppositionsråd i Region Gävleborg, skriver om skarv i en debattartikel i pappersupplagan av Arbetarbladet. De konstaterar att fina kustmiljöer förstörts av fågelarten.

”De öar där skarvarna har sina häckningsplatser förvandlas snabbt från områden med lummig grönska till spölika öar där grönskan är död och det enda som återstår är ett vitt skelett. Dessutom sprider sig en fruktansvärd stank från deras samlingsplatser som stör de som vistas i närheten”, skriver Stenvad och Hägg.

”Liksom med vargen”

De hänvisar också till att skarvarna påverkar både fiskbestånden och fisket. Hägg och Stenvad välkomnar den skyddsjakt som hittills beslutats, men den räcker inte, anser de.

”Liksom med vargen, som även är en omtvistad och polariserad fråga, är risken stor att människor väljer att ta saken i egna händer när man upplever sig inte bli lyssnad på och förstådd vilket gör att risken för tjuvjakt ökar. Att man tar lagen i egna händer är någonting vi aldrig kan acceptera men vi är tyvärr medvetna om att det är en konsekvens av skarvpolitiken. Tjuvjakt riskerar att leda till både lidande för djuren och att beståndet påverkas på ett sätt som inte är önskvärt”, skriver Hägg och Stenvad i Arbetarbladet.