Missvisande tal i ny älgredovisning

Sverige (JJ) I gårdagens ATL presenterades älgens kostnader. Enligt flera forskare skulle den svenska älgstammen behöva sänkas med 40 procent för att inte vara en ekonomisk belastning för skogsbruk och samhälle. Svenska Jägareförbundets älgexperter menar dock att siffrorna är gravt missvisande.

Enligt ATL:s text kostar älgstammen skogsbrukare omkring 500 miljoner kronor om året genom minskad volymtillväxt och kvalitetsförsämringar. Bortser man från de kostnaderna påverkar ändå älgstammen samhällsekonomin negativt eftersom trafikolyckskostnaderna överstiger nettojaktsvärdet med 100 miljoner kronor. Älgstammen behöver reduceras med 40 procent för att nå ett plusminusnoll-läge.

Flera personer på Svenska Jägareförbundet reagerar kraftigt på artikeln. Enligt Daniel Ligné, riksjaktsvårdskonsultent bör man ta siffrorna med en nypa salt. Betesskadorna inventerades 2003-2007 och är inte aktuella. Daniel Ligné menar att det i beräkningen inte tagits hänsyn till andra aspekter som skulle vända på det slutliga resultatet.

– Man har inte räknat med vad den svenska älgstammen har för turismvärde och som symbol för Sverige. Väger man in detta genererar älgen mer än den kostar. Sådana här försök stjälper ofta mer än de hjälper. Vi ligger i strartgroparna för en ny treårsplan för älgförvaltning och jag tror det här är ett sätt att försöka ligga på markägarsidan i förvaltningsgrupperna för att höja avskjutningen, säger han.

Även Fredrik Widemo, Naturvårdsstrateg på Svenska Jägareförbundet anser att siffrorna inte stämmer med verkligheten och anser att det är bruttojaktsvärdet som är intressant i beräkningen.

– Artikeln tar endast upp nettovärdet för älgen. Detta värde utesluter bland annat jakträttens värde. Jakträttens värde är med självklarhet en av de viktigaste faktorerna som kompenserar en markägare för skadorna som orsakas av älgen. Idag uppgår värdet av jakträtten i Sverige uppskattningsvis till minst två miljarder kronor per år, säger han till Svensk Jakt.

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser