Misshandlade svärfar – får behålla sina jaktvapen

Umeå (JJ) En 37-årig man som misshandlade sin svärfar får behålla sina jaktvapen efter att ha överklagat till kammarrätten.

Polisen tyckte att mannen var olämplig som vapeninnehavare, förvaltningsrätten höll med. 37-åringen överklagade till ytterligare en instans som gjorde en annan bedömning. Mannen var dömd för misshandel av sin svärfar. Han straffades med villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst.

Mannen överklagade till förvaltningsrätten som instämde i polisens bedömning. Att 37-åringen är tidigare ostraffad, lever under ordnade förhållanden, är en uppskattad jaktledare med gott renommé och utöver detta fått mycket goda vitsord från FN-tjänstgöring vägde inte tillräckligt tungt.

Mannen överklagade då till kammarrätten som menar att 37-åringens ordnade förhållanden och goda vitsord gör att han får behålla sina vapen.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser