Minst 222 björnar i Västerbotten

Umeå (JJ) Spillningsinventering i Västerbotten visar att det finns minst 222 björnar i länet. Därmed är målsättningen på minst 250 björnar förmodligen uppnådd.

Spillningsproverna från länets jägare har samlats in och skickats till ett franskt laboratorium. Man hittade DNA från 140 hanbjörnar och 82 honor.
Totalsiffran på 222 björnar är en minimisiffra och det finns fortfarande ett stort mörkertal eftersom hälften av alla prover inte gick att undersöka. En del prover var förstörda av värme eller så var spillningen för gammal.
Under de kommande månaderna kommer Skandinaviska Björnforskningsprojektet att analysera resultatet och göra en beräkning på det totala antalet björnar i länet. Länet jägare har länge ansett att det finns mycket björn och önskat större tilldelningar.

AKTUELLT

Finsk seger på nordiska mästerskapen

Luleå (JJ) De finska stövarekipagen tog hem segern både individuellt och i lag när Nordiska Stövarmästerskapet arrangerades första helgen i december av Norrbottens läns stövarklubb.

Annonser