Minskade skadenivåer nås inte bara genom ökad älgavskjutning

− Resultaten bekräftar det vi sagt tidigare. Vi når inte de skogliga målen enbart genom att reglera älgstammen. Klövvilt och fodertillgången behöver förvaltas parallellt för att minska skogsskadorna så effektivt som möjligt. Detta bör beaktas mer inom förvaltningen, säger Urban Johansson, vilthandläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.Enligt studien visar inventeringsmetoden ÄBIN att det inte finns några … Fortsätt läsa Minskade skadenivåer nås inte bara genom ökad älgavskjutning