Minskad jakttid för älg ifrågasätts

Lidköping (JJ) LRF och skogsägare kräver att beslutet att korta älgjakten i Västra Götaland med två månader ska rivas upp.

LRF och skogsintressenter är upprörda över förkortad äljaktstid i Västra Götaland.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat dra ned på antalet jaktdagar för vuxen älg i länet med 72 dagar för jaktåret 2015 och 2016. Jakten får pågå från 12 oktober till den 20 december 2015.

LRF Västra Götaland har tillsammans med Bergvik skog och Södra skogsägarna, begärt en omprövning av beslutet till länsstyrelsen, viltförvaltningsdelegationen och Naturvårdsverket.

– Älgbetesinventeringen 2014 och 2015 visar att skadebilden är fortsatt oacceptabelt hög. Länsstyrelsens beslut att dramatiskt minska jakttiden motverkar helt klart ambitionen att nå en balans mellan tillgängliga foderresurser och klövviltet, säger Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare på Södra Skogsägarna till Nya Lidköpingstidningen.

AKTUELLT

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Bra jaktår för tjäder och vildsvin i Dalarna

Dalarna (JJ) Det är goda tider för skogsfågeljägarna och vildsvinsjägarna i Dalarna. Under senaste jaktåret sköts nästan dubbelt så många tjädrar som året innan – och antalet fällda vildsvin fortsätter öka.

Annonser