Minskad budget stoppar ”formellt” skydd av skog

Minskad budget gör att Skogsstyrelsen nu stoppar arbetet med att skydda skog. – Vi kan inte formellt skydda skog om vi inte är säkra på att vi har pengarna att ersätta markägarna, säger Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsen har inte pengar att ersätta markägare som nekas avverkning på grund av naturvärden i skogen. Foto: Gettyimages

Skogsstyrelsen gick på onsdagen ut med ett pressmeddelande om stoppat skydd av skog.

Den budget som grundar sig på moderaternas och kristdemokraternas budgetmotion, och som antogs av Riksdagen, innebär att Skogsstyrelsen får mindre pengar. 2018 var budgeten 300 miljoner kronor, 2019 sänks den till 100 miljoner för att skydda skog.

Det är det så kallade formella skyddet av skog som nu stoppas med anledning av det minskade anslaget till Skogsstyrelsen. Det handlar om skogsområden som Skogsstyrelsen bedömer har så stora biotopvärden att de inte får avverkas.

2018 fick 1 000 svenska markägare ersättning från samhället för att de nekats möjligheten att avverka sin skog.

”Vi beklagar”

Under 2019 stoppas ersättningarna.

– Det är en mycket ovanlig åtgärd, men budgetförutsättningarna är helt enkelt för oklara för att vi ska kunna fortsätta. Vi kan inte formellt skydda skog om vi inte är säkra på att vi har pengarna att ersätta markägarna, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Just nu pågår en rättsprocess som rör ersättning för biotopskydd av fjällnära skog. Domstolarnas utslag kan komma att påverka Skogsstyrelsens budget ytterligare.

– Vi beklagar att de många markägare som väntar sig ersättningar till följd av pågående ärenden om formella skydd nu behöver vänta ytterligare en tid, i en del fall mer än ett år. Likaså är det trist att behöva bromsa in arbetet med naturvårdande skötsel i de skyddade områdena. Hur länge är oklart, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen, i myndighetens pressmeddelande.

AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser