Minskad budget stoppar ”formellt” skydd av skog

Minskad budget gör att Skogsstyrelsen nu stoppar arbetet med att skydda skog. – Vi kan inte formellt skydda skog om vi inte är säkra på att vi har pengarna att ersätta markägarna, säger Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsen har inte pengar att ersätta markägare som nekas avverkning på grund av naturvärden i skogen. Foto: Gettyimages

Skogsstyrelsen gick på onsdagen ut med ett pressmeddelande om stoppat skydd av skog.

Den budget som grundar sig på moderaternas och kristdemokraternas budgetmotion, och som antogs av Riksdagen, innebär att Skogsstyrelsen får mindre pengar. 2018 var budgeten 300 miljoner kronor, 2019 sänks den till 100 miljoner för att skydda skog.

Det är det så kallade formella skyddet av skog som nu stoppas med anledning av det minskade anslaget till Skogsstyrelsen. Det handlar om skogsområden som Skogsstyrelsen bedömer har så stora biotopvärden att de inte får avverkas.

2018 fick 1 000 svenska markägare ersättning från samhället för att de nekats möjligheten att avverka sin skog.

”Vi beklagar”

Under 2019 stoppas ersättningarna.

– Det är en mycket ovanlig åtgärd, men budgetförutsättningarna är helt enkelt för oklara för att vi ska kunna fortsätta. Vi kan inte formellt skydda skog om vi inte är säkra på att vi har pengarna att ersätta markägarna, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Just nu pågår en rättsprocess som rör ersättning för biotopskydd av fjällnära skog. Domstolarnas utslag kan komma att påverka Skogsstyrelsens budget ytterligare.

– Vi beklagar att de många markägare som väntar sig ersättningar till följd av pågående ärenden om formella skydd nu behöver vänta ytterligare en tid, i en del fall mer än ett år. Likaså är det trist att behöva bromsa in arbetet med naturvårdande skötsel i de skyddade områdena. Hur länge är oklart, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen, i myndighetens pressmeddelande.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser