Minskad björntilldelning i Dalarna

Borlänge (JJ) Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat att 55 björnar får skjutas i höst, sju färre än vid förra årets jakt.

Den 21 augusti startar årets björnjakt och pågår till den 15 oktober.

I de fyra områdena som Dalarna har delats in i finns det en kvot på björnhonor i två av områdena.

Högst tre vuxna honor får fällas i västra Dalarna och en vuxen hona i södra Dalarna. Ingen begränsning finns för antal vuxna honor i norra och nordöstra Dalarna. Som vuxna honor räknas honor på över 80 kilo levandevikt.

– Det finns ett långsiktigt förvaltningsmål, fattat av Dalarnas viltförvaltningsdelegation, som innebär att vi i länet ska ha mellan 250- 290 björnar. Med årets jakt kommer vi att ytterligare närma oss det antalet, säger Jonas Bergman funktionssamordnare på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Jakt vid åtel kommer att vara tillåtet vid årets licensjakt på björn. Upptag av björnspår med hjälp av hund vid åtel är dock inte tillåtet. Åtelmaterial får läggas ut 15 juli tills den sista björnen fällts, men inte längre än till jakttidens slut 15 oktober.

– Björnen har under året lyfts in i den så kallade rödlistan. Skälet till detta var att antalet björnar minskat de senaste åren. Förvaltningen av björn, som görs på nationell bas, har dock haft som syfte att just minska antalet björnar. Därför är det viktigt att inte blanda ihop rödlistan med huruvida en art är hotad av utdöende vilket inte gäller för björnen, säger Marie Edvall rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen, till Borlänge Tidning.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser