Minskad älgavskjutning i Kronoberg

Växjö (JJ) Målen för älgavskjutningen kommer inte att nås i Kronoberg. Framför allt har det fällts färre kalvar än planerat. Totalt har 79 procent av tilldelningen utnyttjats.

– När det gäller antalet fällda vuxna älgar skiljer sig inte avskjutningen mycket mot planen. Det gör den däremot med kalvarna. Men så var det också lägre reproduktion i år efter de torra somrarna 2013 och 2014, säger Elias Turesson på Svenska jägareförbundet.

– Jägarnas upplever att det finns färre kalvar än man trott och håller igen lite. Men att vi skjuter merparten av de tilldelade vuxna älgarna och i det läget drar lite bromsen med kalvarna är ju att vara adaptiv, något som det här systemet ska bygga på. Problemet är att det fälls för lite kalv i förhållande till vuxna djur vilket påverkar stammens kvalitet, säger han.

– Sett över länet i stort verkar det som att stammen minskar och det har den gjort lite ända sedan 2011 då vi hade en topp. Men det finns även områden som fortfarande rymmer mycket älg, det finns alltid variationer, säger Elias Turesson.

Avskjutningsmålet i Kronoberg är drygt 3 000 älgar. Av de älgarna underskrids målet med ett 60-tal djur. För kalvarna är målet 1750 djur, men bara 1 200 har fällts, skriver Smålands Posten.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser