Miljonrullning när antalet jaktkortslösare minskar

Stockholm (JJ) Intäkterna för det statliga jaktkortet rasar med mångmiljonbelopp. Allt färre betalar avgiften.

Andelen jägare med svenska personnummer, som löser statligt jaktkort, är nere i 255 411. Foto: Gettyimages, fotomontage

De senaste fem åren har antalet jaktkortslösare minskat med 16 627 personer. Det ger en årlig intäktsminskning med nästan fem miljoner kronor.

Jaktåret 2012-2013 fick Viltvårdsfonden in betalning för jaktkortet från 299 599 personer. Jaktåret 2017-2018 hade antalet minskat till 282 972.

– Om man tittar på andelen jägare som har svenska personnummer, så är siffran nere i 255 411 personer, säger Daniel Bladh, handläggare på Naturvårdsverket.

Bara hälften som betalar?

I en stor Sifo-undersökning från 2009 uppgav 550 000 personer att de jagade en dag eller mer per år. I undersökningen tillfrågades 40 000 slumpvis utvalda mellan 15 och 80 år om sina fritidsvanor.

– Just de siffrorna grubblar i över och hoppas få svar på när SLU senare i år presenterar sin utredning kring det minskade antalet jaktkortslösare, säger Daniel Bladh.

Det statliga jaktkortet är obligatoriskt för alla som deltar i jakt. Det kostar 300 kronor per år och intäkterna fördelas av regeringen till organisationer och myndigheter som jobbar med jakt, vilt och naturvård.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼