Vapentest

Merkel RX Helix Explorer Jaktia Edition

Merkels RX Helix har några år på nacken och har en etablerad ställning på vapenmarknaden. Jaktia presenterar Merkel RX Helix Explorer Jaktia Edition till ett attraktivt pris. Med glasfiberförstärkt kompositkolv och ställbar kolvkam har Merkel RX Helix tagit ett steg ytterligare för att erbjuda ett anpassat vapen till jägarna.
Merkel startade sin vapentillverkning i Suhl 1898, samma år som Mausers berömda mekanism lanserades. Merkels resa i vapenvärlden har inte varit utan problem. Bröderna drog inte alltid jämt men företaget Merkel överlevde. 1993 övertog Steyr-Mannlicher Merkel och uppförde en ny fabrik 1997. Med ny ledning och moderna maskiner kunde produktionen ökas marknadsandelar togs. 2004 såldes varumärket till Heckler&Koch. Under denna regim lanserades den första repeterstudsaren och H&K halvautomater fick en civil inriktning med Merkels namn.

Merkel RX Helix Explorer Jaktia Edition

Merkel RX Helix visades på IWA 2010 men distributionen till butik lät vänta på sig till 2011. Merkel Helix Merkel RX Helix hade vid lanseringen två revolutionerande nyheter. Laddrörelsen i slutstycket är endast sex och en halv centimeter lång men ett kuggsystem ökar slutstycksrörelsen till dubbla hastigheten. Att vapnet kan tas isär utan verktyg och passar då i en kortare vapenkoffert eller till och med i en mindre väska gör inte saken sämre. Den ställbara kolvkammen och kompositstocken gör denna modell till ett tåligt vapen i alla väder.

Mekanism

På konventionella studsare sitter slutstyckshandtaget på slutstyckskroppen. På Merkel RX Helix har man ett länksystem med kuggtandade skenor som sitter i sidoväggarna på lådan. Med kugghjul överförs slutstyckshandtagets rörelse till slutstyckskroppen. Utväxlingen gör att när slutstyckshandtaget rör sig sex och en halv centimeter rör sig slutstycket det dubbla.  På så sätt blir laddrörelsen mycket snabb. Tekniken hos Merkel RX Helix är inte enkel att med ord beskriva. Det är många delar som samverkar i kuggar och vridningar. På hemsidor finns sprängskisser för den som vill fördjupa sig i tekniska detaljer. För att underlätte laddning spänns mekanismen i den bakåtgående rörelsen och den framåtgående rörelsen matar bara in en ny patron i patronläget.

Slutstyckshuvudet

Slutstyckshuvudet är hämtat från H&K och låser i urfräsningar i pipan. Det följer med i pipan om pipan tas loss med mekanismen spänd. Slutstyckshuvudet tas lätt ur pipan genom att det vrids något. Två röda markeringar indikerar när det är i rätt läge i pipan. Slutstyckshuvudet kan förvaras säkert i fickan vid transport eller när vapnet måste lämnas obevakat i bilen. Den enda faran jag kan se är att slutstyckshuvudet på grund av sin storlek lätt göms på ett så säkert ställe att det blir svårt att hitta. Slutstycket låser i pipan med sex låsklackar och vrids in i låsläget. Konstruktionen är mycket stark och Merkel RX Helix är provtryckt till 8 000 bar vilket är ett mycket högt tryck.

Spänns vid skott

Merkel RX Helix Explorer har en tangent på lådstjärten som spänner mekanismen vid skott. Tangenten ger mycket bra grepp och kräver ingen extrem styrka i tummen. Ur säkerhetssynpunkt är lösningen utmärkt och kanske bättre än en konventionell säkring förutsatt att man kommer ihåg att slacka mekanismen om skottillfället inte utnyttjas.

Radmagasin

Merkel RX Helix Explorer har ett enkelt radmagasin för tre patroner som enkelt kan tas loss för påfyllning. För att lossa magasinet måste två små tangenter tryckas in på var sida om lådan. Motståndet är inte särskilt stort vilket ger vissa farhågor om borttappade magasin. Då båda tangenterna måste tryckas in samtidigt kanske risken inte är så stor. Som tillval finns magasin för fyra patroner. Det är synd att inte Merkel har valt att grundmagasinet rymmer fyra patroner och ett tillvalsmagasin betydligt fler.

Take Down

Merkel RX Helix Explorer är en ”Take Down studsare” i ordets rätta bemärkelse. Studsaren tas isär med enkla handgrepp utan verktyg. Framstocken lossas genom att en tangent trycks in och stockdelen förs framåt. Därefter lossas ett metallvred och pipa med slutstyckshuvud tas loss. Pipan är så väl inpassad i sitt säte att den kan upplevas som lite trögt att dra los. Slutstyckshuvudet vrids sedan ur sitt säte i pipan. Trögheten är en del av precisionen och skottfastheten i systemet. Merkel rekommenderar att pipan spänns fast i lådan med tre låsrörelser som ger någon form av momenteffekt.

Precision

Merkel RX Helix Explorer har mycket bra inneboende precision och fungerade väl med både övningsammunition och jaktpatroner. Norma Jaktmatch och Lapua Trainer fungerade väl liksom Norma Oryx, Norma Tip Strike och Sako Hammerhead. Den bästa träffbilden med jaktammunition var cirka 25 millimeter. Jag provade att lossa pipna mellan några skott. Resultatet blev endast marginellt större träffbilder så Merkels system fungerar.

Fäste för kikarsikte

Merkel RX Helix Explorer ger ett elegant intryck, känns balanserad och är lättskjuten. Fästen för kikarsiktet är gjutna eller frästa direkt i lådan och har Picatinny standard. Här passar också fästen som passar på Weaverklackar. Det finns många ringar att välja på. Kolven är rak med en bekväm pistolgreppskurva med diskret handutfyllnad. Kolvkammen kan justeras i höjdled och en gummibakkappa avslutar kolven Någon nätskärning finns inte utan Merkel har gjort greppaneler eller rättare sagt markerat ut greppaneler. Det ger rätt bra grepp när allt kommer omkring.

Sammanfattning

Merkel RX Helix Explorer är en intressant vidareutveckling som Jaktia har presenterat med justerbar kolvkam. Modellen har funnits några år på marknaden och är etablerad. Bra balans och precision och trevliga skjutegenskaper borgar för att modellen hittar köpare.

Merkel RX Helix Explorer Jaktia Edition.

Kaliber: .308 Win.

Övriga kalibrar: .222 Rem, 223 Rem, 243Win, 6,5×55 SE, .270 Win, 7×64, 30-06, 8x57JS, 9,3×62, 7mm.rem.mag, 300 Win. mag och 338 Win. mag.

Längd: 102 cm.

Piplängd: 51 cm, magnum 61 cm.

Vikt: 2,9 kg.

Magasin: För tre skott + ett i loppet.

Pris: Standard 28 995 kr.