Mer än fyra gånger fler JO-anmälningar om lång väntan på vapenlicenser

Jaktjournalen har bett registratoravdelningen hos Justitieombudsmannen att göra en datorkörning på antalet inkomna JO-anmälningar som rör för långa handläggningstider ute i polisregionerna när det gäller ansökningar om vapenlicenser. Under perioden 1 juni till 15 september har det kommit in 52 anmälningar. Under samma period förra året var det tolv anmälningar. På ett år är ökningen … Fortsätt läsa Mer än fyra gånger fler JO-anmälningar om lång väntan på vapenlicenser