Mer än fem viltolyckor i timmen

Kungsbacka (JJ)

Bilisters beteende måste förändras, menar NVR. Arkivfoto: Per Jonson.

– Antalet trafikolyckor med vilt måste minska. Över 47000 viltolyckor skedde 2014 – både människor och djur skadas. Den vanligaste sammanstötningen sker med rådjur. Under de nio månader som gått har över 23000 sammanstötningar skett med enbart, rådjur säger Lars-Erik Nilsson, tf. verksamhetsledare i Nationella Viltolycksrådet i ett pressmeddelande.

Under rubriken ”En olycka kommer sällan ensam” har Nationella Viltolycksrådet en insatsvecka, den 21 – 27 september. Veckan syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksamma på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar. Många djur är flockdjur och följs åt. Detta gäller t.ex rådjur och vildsvin.

– När man är ute och kör på våra vägar måste man vara extra vaksam. Extra vaksam ska man vara från och med skymning till gryning, säger Håkan Karlsson, polisområdeschef i Polisområde Norrbotten och ordförande i rådet. Det är under denna tid som djuren är mest aktiva. Men de kan korsa vår färdväg när som helst och var som helst t.o.m. i tätbebyggt område.

Över 30 procent av alla viltolyckor sker sammantaget i de tre länen Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

– Vad detta beror är svårt att säga, men biltäthet, bra vägar och därmed hög hastighet kan vara bidragande orsaker, säger Lars-Erik Nilsson.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser