Mer än dubbelt så höga vargtätheter som i Mellansverige

Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram ett scenario för hur vargetableringen i södra Sverige kan komma att se ut. Scenariot baseras på hur etableringen ser ut i Mellansverige och nere på kontinenten i exempelvis Polen och Tyskland. Slutsatsen forskarna drar är att södra Sverige kan hålla en betydligt högre vargtäthet än Mellansverige. – Studien … Fortsätt läsa Mer än dubbelt så höga vargtätheter som i Mellansverige