Mångmiljonsatsning för att minska viltolyckorna

Stockholm (JJ) Varje år inträffar mellan 40 000 och 48 000 viltolyckor i landet. Nu satsar Trafikverket 320 miljoner kronor för att minska viltolyckorna.

Dovhjortar är allt oftare inblandade i trafikolyckor.

Årligen kostar viltolyckorna samhället mellan 3-4 miljarder kronor. Nu satsar Trafikverket 320 miljoner kronor på att utreda och kartlägga hur man ska lyckas minska viltolyckorna för att öka trafiksäkerheten.

Bland annat har olyckor med dovhjort fördubblats de senaste fem åren.

I utlandet finns det redan elektroniska varningssystem när vilt uppehåller sig nära kända passager. Det och mycket annat ska utredas ett par år framåt.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser