Många viltolyckor efter Botniabanan

VÄSTERBOTTEN(JJ). På ett halvår har 23 viltolyckor inträffat efter Botniabanan. Norrtåg vill ha en utbyggnad av viltstängsel efter banan, men Trafikverket menar att detta inte är aktuellt.

– På vägar bygger man ibland stängsel för att det är farligt för bilar att krocka med älgar men det finns ingen trafiksäkerhetsaspekt när det gäller tåg så det anses inte samhällsekonomiskt lönsamt att bygga viltstängsel, säger Ola Nilsson, informatör på Trafikverket, till Sveriges Radio P4 Västerbotten.

Det finns renstängsel i Västerbotten och det hjälper även till att hålla borta bland annat älg från banan, men Norrtåg vill att viltstängsel sätts upp även längre söderut.
Botniabanan har vissa sträckor grävs ned djupt och detta medför att vilda djur får det svårt att ta sig upp från järnvägen.
Det här rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten.

AKTUELLT

Exceptionellt stora älgbetesskador i norr

Norrland (JJ) Myndigheten Skogsstyrelsen meddelar att statistiken från årets nu färdiga betesinventering är sammanställd. Resultatet visar områden Norrland med betesskador på tall, större än någonsin uppmätta.

Ny webb och app från Easyhunt

Kungsbacka (JJ) Easyhunt lanserar i dag, fredag, en ny webb och app som ersätter de gamla. Bland annat utlovas supersnabb karta med fastighetsgränser.

Annonser