Många stödjer rovdjursjakt

Umeå(JJ) En majoritet av svenskarna stöder jakt på rovdjur; om de tagit sig in i tätbefolkade områden eller för att minska risken att de skadar tamdjur. Tre av fem svenskar anser att det är acceptabelt att reglera vargstammen genom jakt. Detta framgår av en undersökning som genomförts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Umeå universitet.

Undersökningen visar att stödet för varg har minskat sedan 2004 i Dalarna och Västernorrland. Dessutom framgår det att det idag är fler som accepterar björn i sin närhet – förutom i Norrbotten.
Det här meddelar SLU i ett pressmeddelande.

I undersökningen har attityderna till stora rovdjur och rovdjurspolicy och förvaltning studerats på riksnivå samt på regional nivå. Norrlandslänen, Dalarnas, Värmlands och Stockholms län jämförs mot riket som helhet. Det finns en tydlig skillnad mellan land och stad.
 
Det märks bland annat i acceptansen för de nya rovdjursmålen som beslutades i december 2013.
– De som tycker att de nya målen är för högt satta hittar vi främst i län där människorna lever nära rovdjuren. I kontrast till detta står Stockholms län, där många tycker att målen för antalet rovdjur är för lågt satta, säger Camilla Sandström i ett pressmeddelande från SLU.

Personerna i undersökningen fick också svara på från om vem eller vilka som ska få vara med och bestämma hur våra rovdjursstammar ska skötas.
– Naturvårdsverket och länsstyrelserna har fortsatt ett högt förtroende. Trenden är att stödet för naturvårdsorganisationerna minskar, säger Göran Ericsson.

FAKTA/Undersökningen:

– Undersökningen genomfördes under mars-juni 2014 och skickades till 1 067 slumpmässigt utvalda personer i hela landet i åldern 16-65 år. Samt till 150 slumpmässigt utvalda personer i 111 kommuner, totalt 16 650 personer i åldern 16-65 år i åtta län; Västerbotten, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västernorrland, Stockholm och Värmland. Svarsfrekvensen var i genomsnitt på 42 procent på länsnivå.
– Bakom undersökningen står forskare vid institutionen för statsvetenskap vid Umeå universitet och institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet. SLU.
– Undersökningen är en del av forskningsprojektet – Hållbar landsbygdsutveckling – på vems villkor och är finansierad av Formas och FOMA Vilt.

Källa: SLU

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Annonser