Jaktnyheter

Många rapporter om varg – Länsstyrelsen vill hindra ryktesspridning

Varg konstaterades i förra veckan ha skrämt kor i en hage och dödat över 20 får i en annan, men det är långt ifrån alltid som det är varg eller annat rovvilt som ligger bakom att nötdjur rymmer. Det menar länsstyrelsen.

Närmare 30 dödade får och en besättning med kvigor som sprängde staket när en varg kom in i hagen. Det har hänt mycket kring vargen i Västra Götaland den senaste tiden. Nu har länsstyrelsen gått ut med ett sms för att förhindra ryktesspridning.

När ett vargangrepp konstaterats går länsstyrelsen ut till berörda och informerar via en sms-tjänst. I vanliga fall skickas inget sms ut om det efter undersökning visar sig att rovdjur inte varit inblandade.

Under torsdagen gjorde dock myndigheten ett undantag. Det gällde nötkretaur som hade sprungit ut ur sina hagar i närheten av den gård där över 20 får dödades av varg under förra veckan.

Läs mer: Varg sköts när den försökte ta sig in till kor och kalvar

Länsstyrelsen utförde en besiktning av platsen med hjälp av hund som visade att varg inte rört sig i eller omkring nötdjurens hage.

– I detta fall valde vi att frångå våra rutiner och informera även om det inte visade sig bero på varg. Det eftersom vi upplever att det finns mycket felaktig information, inte minst på sociala medier, säger Nelly Grönberg, på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Många rapporter

På senare tid har det kommit in fler rapporter om djur som kommit ut ur sina hagar än vanligt. I knappt hälften av fallen visar länsstyrelsens besiktningar med hund att det rör sig om rovdjur som ligger bakom uppger Nelly Grönberg.

–  Men i en uppdriven diskussion är det inte alltid viktigt om det är rätt eller fel utan man har sin uppfattning klar redan. Det riskera att bli så att varje gång kor går ut så spelar det inte någon roll vad resultatet av våra besiktningar och vår information säger. I folkmun heter det ändå ”att det förstår ju alla att det är vargen”.

Läs mer: Inget beslut om skyddsjakt – men muntlig ansökan inte behandlad

Hon säger att länsstyrelsen i år har varit tydligare med att informera om att man vill att den som misstänker att rovdjur varit i en hage och slagit eller skrämt tamdjur ska höra av sig.

–  Och det är något vi vill att man gör. Alla ska ha rätt till en bedömning. I grunden handlar det om att den som har rätt till ersättning efter ett rovdjursangrepp ska få det. Det innebär ju inte bara skador för den drabbade utan även mycket jobb.

–  Vi använder utbildade hundar som markerar vid doftspår efter rovvilt. Vi bedömer att detta är det bästa sättet att göra det på och vi litar på hunden både när den markerar för rovdjur och när den inte gör det. Det gäller att få det så faktabaserat som möjligt.

logo
Andreas Åsenheim