Många ansökningar om tillstånd för björnåtel i Jämtland

Ett 70-tal ansökningar om att få anlägga björnåtel har inkommit till länsstyrelsen i Jämtland inför årets björnjakt. Det är en fördubbling av antalet ansökningar sedan 2018.