Man fälld för djurplågeri av jakthund

KALMAR(JJ). En man i Kalmar har fällts av tingsrätten för djurplågeri av sin jakthund. Påföljden blev villkorlig dom och 40 dagsböter.

Det var en djurskyddsinspektör som vid en tillsyn såg att mannens hund var i mycket dålig kondition. Hunden fick stå ute i löplina hela dagen.
Mannens hund hade inte fått tillräckligt med mat och detta medförde att den hade börjat tära på sina fettreserver.

Mannen har själv förnekat djurplågeri och har sagt att hunden användes för jakt, därför menade han att den måste vara smal för att kunna springa.

Myndigheterna omhändertog hunden. Veterinär kunde därefter konstatera att den utsatts för vanvård. 
Tingsrätten anser att mannen utsatt hunden för otillbörligt lidande.
Det här rapporterar Östran Lokaltidningen.

AKTUELLT

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.

Annonser