Luleå Jaktvårdsklubb upp i rätten

Luleå (JJ) Nu ska Förvaltningsrätten pröva om allt gått rätt till mellan kommunen och Luleå jaktvårdsklubb. En privatperson har bland annat anmält inblandade politiker för jäv.

Norrbottens-kuriren skriver om Luleå Jaktvårdsklubb, LJVK, som haft gratis arrendeavtal med kommunen i 40 år. Klubben jagar på drygt 6 500 hektar mark och sedan 1998 jagar lulebor, som godkänts som medlemmar, gratis. I gengäld måste de ställa upp på exempelvis skyddsjakt och trafikeftersök.

Den privatperson som anmält saken till Förvaltningsrätten och vill ha en laglighetsprövning av avtalet, anser att kommunens företrädare gjort sig skyldiga till flera fall av jäv. Dels behandlas kommunmedborgarna olika då medlemmar i jaktklubben får jaga gratis, dels var kommunalrådet ordförande i jaktklubben då avtalet mellan klubben och kommunen slöts.

13,2 miljoner i uteblivna arrenden

Anmälaren pekar också på att det inte finns några skriftliga protokoll kring affärerna, och att kommunen förlorat uppskattningsvis 13,2 miljoner kronor uteblivna arrenden.

Kommunens revisorer har tittat på saken men inte funnit någon grund för att gå vidare med ärendet.

Kjell Mickelsson var kommunalråd och ordförande i klubben när det senaste avtalet mellan kommunen och jaktvårdsklubben skrevs. Han tycker att Förvaltningsrättens kommande prövning är bra.

Mickelsson menar att gällande avtal egentligen bara var en förlängning av det tidigare avtalet och att en fristående kommitté inom klubben ansvarat för arrendeavtalet. Mickelsson och den övriga styrelsen i klubben hade inte med det att göra, hävdar Mickelsson.

”Tycker det är rimligt”

Norrbottens-kuriren frågar honom vad han säger om att kommunen skänker bort pengar genom att att inte ta något arrende för marken.

– Det är en värdering. När vi skrev avtalet handlade det om att värna om kommunens bästa och företräda och gynna medborgarna. Jag tycker det är rimligt, säger Mickelsson till tidningen.

Ordföranden i jaktklubben, David Åkerlund, tror att avtalet är giltigt.

– Frågan är ju hur man ska upphandla det nästa gång om avtalet visar sig vara ogiltigt.Vi är ju den enda jaktklubben som är öppen för alla Luleåbor, säger David Åkerlund till Norrbottens-kuriren.

Ärendet väntas komma upp i Förvaltningsrätten i höst.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser