LRF kritiska till varg i södra Sverige

Kungsbacka (JJ) LRF Sydost är minst sagt skeptiska mot en permanent vargstam i södra Sverige. - Det här är ett hot mot den biologiska mångfalden, säger Lars Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost till Östran.

Naturvårdsverket har föreslagit ett antal vargföryngringar i södra Sverige i sin förvaltningsplan för stora rovdjur. Men enligt LRF Sydost är detta ingen realistisk plan.

– Naturvårdsverket menar att en föryngring av vargstammen ökar den biologiska mångfalden, men vi är övertygade om att det blir motsatsen och kommer att hota den biologiska mångfalden i stället. Vargarna attackerar får, nötboskap och hästar vilket kan leda till att djurägare slutar att ha djur och odla vilket leder till att landskapet växer igen, säger Lars Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost till Östran.

Enligt LRF Sydost finns det ingen utredning över de socioekonomiska konsekvenserna av en vargetablering i södra Sverige. Det är inte heller utrett hur ekonomisk kompensation till drabbade ser ut.

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser