LRF kräver hårdare jakttryck på hjort

Ystad (JJ) På vissa håll i Skåne har stammen av dovhjort tillåtits växa så stor att den klassas som ohälsosam av LRF:s expert på området. – I vissa områden i Skåne är läget katastrofalt. Dovhjortarna är i dåligt skick och flockarna har fel sammansättning, säger Stig Lundström som är vice ordförande för LRF i Skåne.

Anledningen till att det har blivit så här är flera, dels så utfodras viltet vilket gör att den naturliga sållningen av svaga individer under vintern uteblir. Dels så jagar man på fel sätt enligt Stig Lundström.

– Hindarna är svårjagade och därmed skjuts det för många handjur.

Lösningen enligt Stig Lundström är att upphöra med utfodring kombinerat med ett hårt jakttryck för att minska stammen och höja kvaliteten på dovhjortarna, skriver Ystads Allehanda.

AKTUELLT

Oenighet om höstens älgjakt i norra Dalsland

Dalsland (JJ) Flera jaktlag ställer helt in älgjakten i norra Dalsland eftersom de anser att det finns för lite älg. En helt förkastlig taktik, enligt Jonas Löfqvist, ordförande i det aktuella älgförvaltningsområdet.

Annonser