LRF kräver allmän jakt på kronhjort

– Vi vill ge möjlighet till allmän jakt på kronhjort, säger Jan Landström på Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Liknande regler som gäller för jakt på rådjur och dovhjort. - Behåll den reglerade jakten, säger Svenska Jägarförbundets jaktvårdskonsulent i Västra Götaland Karl-Johan Brindbergs.

LRF vill införa allmän jakt på kronhjort, något som Svenska Jägareförbundet motstätter sig till. (Foto: iStock)

I Västergötand fanns på 1600talet gott om kronhjort och här försvann den sista år 1836. På Kållandsö fanns på 1820-talet omkring 150 hjortar. Idag uppskattas stammen till cirka 25 000 djur.

– I Skaraborg finns det främst kronhjort kring Vara och Grästorp liksom mellan Skara och Falköping, säger jaktvårdskonsult Karl-Johan Brindbergs på Svenska Jägarförbundet i Skaraborg. Det är svårt att uppskatta antalet.

– Stammen drar iväg obevekligt, konstaterar Jan Landström på LRF i Västra Götaland. Vi kommer möta en allt högre ökningstakt inom några år.
–  Det är ofrånkomligt, och det är en potentiell oroshärd, säger han. Den ekonomiska förlusten för en skogsägare som får ett granbestånd barkflängt är betydande. Naturvårdsverket har räknat ut att förlusten kan vara omkring halva virkesvärdet om beståndet måste avverkas i förtid. Även skador på åkrar är betydande där kronhjorten finns.  Vi står inför en klockren intressekonflikt, säger Jan Landström.

– Vi vill ge möjlighet till allmän jakt på kronhjort, inte bara på kalv, säger Jan Landström. Det vill säga liknande regler som gäller för jakt på rådjur och dovhjort.

– Vi vill fortsätta med dagens reglerade jakt, säger jaktvårdskonsulent Karl-Johan Brindbergs. Där vi bildar kronskötselområden, får en tilldelning och en förvaltning där vi både kan gasa och bromsa stammen, säger han till Skaraborgsbygden.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser