LRF-ja till utfodring av svin

Sånga-Säby (JJ) LRF-styrelsens förslag att arbeta för reglerad och begränsad utfodring av vildsvin på bestämda tiden röstades ned på LRF:s årsstämma på Sånga-Säby kursgård.

Kraven från jordbrukarhåll om en begränsning av utfodring har växt i takt med att vildsvinsstammen ökar. Riksförbundsstyrelsen hade lyssnat till bönderna och lagt ett förslag om begränsningar till årsstämman. Förslaget röstades dock ned efter invändningar från flera ombud i Skåne och Halland.
Argumenten mot en begränsning var att paragrafer och regler inte kommer att lösa vildsvinsproblematiken. Lösningen ligger i ökad kunskap, lokalt engagemang och förvaltning menade flera ombud som fick stämman med sig.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Annonser