Lojakten i Jämtland godkändes

Stockholm (JJ) Naturvårdsverkets överprövning av lodjursjakten i Jämtland är klar och myndigheten har kommit fram till att jakten var korrekt. Däremot uppfyllde inte Länsstyrelsen i Västernorrland kraven på sin licensjakt.
Jakten i Jämtlands län är avlyst sen länge och samtliga 29 lodjur har fällts. Naturvårdsverket uttalar sig ändå i sak eftersom det finns ett behov av vägledande uttalanden på området. Myndigheten kommer fram till att Länsstyrelsen i Jämtland har uppfyllt samtliga fem kriterier för licensjakt. Även om jaktuttaget i licensjakten i Jämtland är det största i Norra rovdjursförvaltningsområdet bedöms marginalen till miniminivån vara betryggande.

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser