Lojakten i Jämtland godkändes

Stockholm (JJ) Naturvårdsverkets överprövning av lodjursjakten i Jämtland är klar och myndigheten har kommit fram till att jakten var korrekt. Däremot uppfyllde inte Länsstyrelsen i Västernorrland kraven på sin licensjakt.
Jakten i Jämtlands län är avlyst sen länge och samtliga 29 lodjur har fällts. Naturvårdsverket uttalar sig ändå i sak eftersom det finns ett behov av vägledande uttalanden på området. Myndigheten kommer fram till att Länsstyrelsen i Jämtland har uppfyllt samtliga fem kriterier för licensjakt. Även om jaktuttaget i licensjakten i Jämtland är det största i Norra rovdjursförvaltningsområdet bedöms marginalen till miniminivån vara betryggande.

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Vill inte reglera löstagbara vapenmagasin

Regeringen har i sin proposition lagt fram ett förslag om att göra vapenmagasin tillståndspliktiga. Flera riksdagsledamöter har motionerat emot detta förslag och nu har Riksdagens justitieskottet i ett betänkande avstyrkt regleringen av vapenmagasin.
ANNONS ▼