Lojägare vill ha ökad tilldelning

Bräcke (JJ) Efter sex dagars jakt var hela licenstilldelningen på lodjur fälld i Jämtland. Nu höjer jägare rösten för att få en ökad tilldelning nästa år.

På bara sex dagar fälldes 29 lodjur i Jämtland. Inom område fem sköts det sjunde och sista tilldelade lodjuret av detta gäng. Hundförare t v Erik Gottwall och t h Emil Toivonen. Jaktledaren Bo Nylander sittande bakom Erik. Foto: Privat.

– Vi hade hoppats på en tilldelning av 60 lodjur, men det blev 29. Jakten gick också mycket fort och vi som varit ute har inte haft några problem med att hitta lodjursspår, berättar Bo Nylander, Albacken i Jämtland.

Bo Nylander har samordnat flera lojakter inom område 5 och han menar att lodjursstammen kommer att fortsätta öka kraftigt trots avskjutningen.

– Vi har länge sett utvecklingen och vi ser också att lodjuren går hårt åt övrigt vilt. Rådjuren är snart ett minne blott och det kan inte vara meningen med en förvaltning av viltstammar, menar han.

Inom Jämtlands län har man satt 24 föryngringar som beståndsmål, men vid den senaste inventeringen kunde man konstatera 34 föryngringar.

– Med det omräkningstal man använder på 6,14 per föryngring betyder det att vid en miniminivå på 24 föryngringar föds det 147 lodjur. Men nu vet vi att det finns minst 34 föryngringar och då blir tillväxten plötsligt 208 lodjur. Då måste man förstå att lostammen är i mycket stark tillväxt och att tilldelningen måste öka, allt kan inte skötas via skyddsjakt.

– Under jakten hade vi väldigt fina spårförhållanden med nysnö vid flera tillfällen. Jag ringde runt till jaktledare i Bräcke- och Albackenområdet och alla ställde upp och släppte till sina marker. Utan deras välvilja hade vi inte lyckats så bra. Första katten sköt Emil Dahl i Nyhem, mellan Bräcke och Kälarne. En hona på 15 kg.

– I lördags sköt en hane på 19,6 kg i Gustavsnäs utanför Albacken, berättar Bo Nylander och tillägger. Mellan katt sju och åtta var det bara två minuter, tyvärr blev det då en överskjutning, men det visar också hur gott om lodjur det är.

 

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser