Lodjurstammen ökar igen

Stockholm (JJ) Den senaste inventeringen av lodjur under vintern 2014/15 visar att antalet lodjur ökar i norra Sverige. Populationsberäkningar utifrån inventeringsresultaten visar att det finns runt 1020 lodjur i Sverige.

Lodjurstammen ökar i Norrbotten och Jämtland. I mellersta och södra Sverige visar inventeringsresultaten att den är stabil och att resultatet ligger nära föregående års inventering. Under vinterns inventeringar dokumenterades 233 familjegrupper (honor med ungar) av lodjur i Skandinavien. Av dessa fanns 172 familjegrupper i Sverige. Populationsberäkningar utifrån inventeringsresultaten anger att det fanns cirka 1020 lodjur i Sverige och totalt cirka 1380 i Skandinavien under vintern 2014/15. Familjegrupper av lodjur har under vintern återfunnits i samtliga lämna utom Gotland.

‒ Det är viktigt att vi har bra inventeringar för att få så rättvisande resultat som möjligt. Vi behöver stor delaktighet i inventering av rovdjur. Ju fler som bidrar desto bättre resultat får vi, säger Magnus Kristoffersson, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Jägarnas bidrag viktigt i inventeringsarbetet

Naturvårdsverket och Jägareförbundet samarbetar för att öka kvaliteten i inventeringarna i hela landet och för att nå bättre inventeringsresultat i snöfattiga områden. Det nya avtalet mellan Jägareförbundet och Naturvårdsverket innebär att det blir fler personer som kan kvalitetssäkra föryngringar och att detta kommer leda till bättre och säkrare populationsberäkningar. I avtalet ingår även att förbundet ska ha ett ansvar för att sprida information om både inventeringarnas genomförande och resultat.

‒ Att jägarna deltar i detta viktiga arbete är mycket värdefullt för rovdjursförvaltningen, säger Magnus Kristoffersson.

Inventering med hjälp av kameraövervakning

Naturvårdsverket initierar under hösten även ett arbete för att utveckla en standardiserad metod för kameraövervakning. Det blir ett komplement till de observationer som idag används som grund vid inventeringar av lodjur. Detta utvecklingsarbete ska bedrivas i samarbete mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Svenska jägareförbundet och forskare.

Dela artikeln via e-post

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Läraren som demonstrerade med Djurfront har lämnat sitt jobb

Folkhögskoleläraren som demonstrerade med Djurfront utanför Kupolen i Borlänge har lämnat sin tjänst på Brunnsviks folkhögskola. – Han jobbar inte på skolan längre, säger socialdemokratiska riksdagsledamoten Maria Strömkvist, som är styrelseordförande på skolan.

Överklagar igen och försöker stoppa skyddsjakt på varg

Svenska Rovdjursföreningen strider i domstolarna och driver opinion för att stoppa skyddsjakt på varg. I ärendet med jakten på en varg i Östergötland har föreningen fått nej av förvaltningsrätten och hovrätten en gång. Nu har de skickat in en ny överklagan.

Nytt beslut: Det blir Stövar-SM för harhundar i år

Svenska stövarklubbens centralstyrelse har beslutat att Stövar-SM för harhundar ska genomföras på senhösten, trots coronapandemin. – Vi tar god höjd för vad Folkhälsomyndigheten och Kennelklubben uttalat, säger Gunnar Pettersson i styrelsen.
ANNONS ▼