Lodjursjaktsföreskrifter spikade

Kungsbacka (JJ) Nu är de ändrade föreskrifterna för länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur klara. De ändrade föreskrifterna är ytterligare ett led i regionaliseringen av rovdjursförvaltningen, i linje med riksdagens beslut i december 2013. Föreskrifterna börjar gälla från den 7 november 2014, meddelar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Nu har Naturvårdsverket spikat föreskrifterna kring licensjakten på lodjur. Foto: Per Jonson
Föreskrifterna för länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur har setts över och anpassats till en regional förvaltning. Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan Naturvårdsverket delegera rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelsen. Föreskrifterna för licensjakt på lodjur sätter ramarna för de beslut länsstyrelserna då får fatta, till exempel när det gäller jakttid, vilka djur som får fällas, jaktledarens ansvar och användning av fångstredskap under licensjakten.

– Föreskrifterna är ett steg på vägen mot en regionalisering av rovdjursförvaltningen. Vi behöver också få fastställda inventeringsresultat för lodjur, fastställda miniminivåer och förvaltningsplanen på plats för att därefter ta ställning till frågan om delegation av rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till de län som uppfyller kriterierna, säger Hanna Ek jurist på Naturvårdsverket.

För att en delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt ska kunna ske behövs fastställda miniminivåer för lodjur i förvaltningsområdet och att antalet föryngringar ska överstiga miniminivån. En föryngring är en lodjurshona som har unge eller ungar under inventeringsperioden.
Naturvårdsverket arbetar för en adaptiv rovdjursförvaltning där åtgärder och beslut bygger på att vi löpande får mer kunskap. Det gör att kvalitetssäkrade inventeringsresultat är ett viktigt underlag i processen fram till ett delegeringsbeslut.

– Vi arbetar just nu med att sammanställa vinterns inventeringsresultat för lodjur. Redan förra året hade vi en nedgång av lodjursstammen. De preliminära resultaten visar på att nedgången fortsätter. Det har bland annat betydelse för möjligheten till jakt, säger Magnus Kristoffersson handläggare för övervakning och inventering på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket planerar att fastställa årets inventeringsresultat för lodjur under första halvan av november.

AKTUELLT

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser