Jaktnyheter

Lodjursjakten 2022 – här är tilldelningarna

2022 års licensjakt på lodjur närmar sig och flera länsstyrelser har fattat beslut om tilldelning. Foto: Mikael Moilanen

Det blir en ökad tilldelning i flertalet län. Jaktjournalen har sammanställt alla tilldelningarna i de län som hittills offentliggjort sina beslut.

"}}

Nu har de flesta länsstyrelserna i det södra och mellersta förvaltningsområdet för lodjur fattat beslut om tilldelning inför 2022 års licensjakt.

Noterbart är Kronobergs län, som inte får någon licensjakt i år. I fjol hade man där en tilldelning på 4 lodjur. I Uppsala län där ingen licensjakt bedrevs 2021, har man däremot beslutat om en tilldelning på 8 lodjur.

Örebro län får en kraftigt ökad tilldelning. Där får 10 lodjur får fällas jämfört med förra årets 2 individer. Även Östergötland får en ökad tilldelning om totalt 10 djur, en dubblering från förra året.

För länen i det norra förvaltningsområdet dröjer besluten tills vinterns inventering är genomförd. Jaktjournalen uppdaterar listan löpande. 2021 års tilldelning inom parentes.

Dalarna – 8 (5)
Gävleborg – 20 (15)
Västra Götaland – 5 (2)
Jönköping – 10 (8)
Kalmar – 12 (8)
Kronoberg – 0 (4)
Uppsala – 8 (0)
Värmland0 (0)
Västmanland – 5 (4)
Örebro – 10 (2)
Östergötland – 10 (5)