Lodjursföryngring i Skåne

Under den pågående lodjursinventeringen i Skåne rapporterar länsstyrelsen att man kunnat konstatera att minst en lodjursföryngring skett i länet förra våren.

 Länsstyrelsen har med hjälp från ett antal älgskötselområden inventerat skogar i norra Skåne. Allt som allt var det cirka 150 personer som hjälptes åt med att söka efter lodjursspår.

När de hittar spår följer de inte efter djuren utan spårar i stället bakåt. Genom att spåra lodjuren bakåt riskerar de inte att skrämma djuren och de kan dessutom hitta spillning. Spillningen skickas på DNA-analys och på så sätt kan olika individer skiljas från varandra.

Länsstyrelserna i olika län ser dessutom till att göra lodjursinventeringen under samma dag. På så sätt undviker de att samma djur räknas flera gånger.

Det var i samband med bakspårningen som man upptäckte att de inte bara stött på vuxna lodjur utan även en unge. Att de hittat ungar är oerhört viktigt för att den skånska lodjurstammen ska leva vidare.

– Vi har en ökning i södra Sverige. Men ökningen var ifrån princip noll. Lodjuren var nästan utrotade i södra Sverige. Förra året upptäckte vi den första föryngringen i modern tid i södra Sverige och nu har vi en föryngring i år med, säger Nils Carlsson, vid länsstyrelsen.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Klarar sig kalven i vinter? Hur många älgar dör?

Fagersta (JJ) – Vi har inte upplevt sådant här väder tidigare. Det går inte att förutse hur många vilda djur som kommer att dö till följd av värmen och torkan. Det säger Jägareförbundets forskningsansvarige, Fredrik Widemo.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser