Lodjur som attackerar hägnad hjort får skjutas eller fångas

Ett lodjur som ger sig på hjortar i ett hägn får avlivas i Mjölby. Den har lärt sig att forcera ett 210 centimeter högt stängsel och länsstyrelsen har utfärdat skyddsjakt.

Länsstyrelsen har utfärdat skyddsjakt på ett lodjur i Mjölby. Foto: Gettyimages

– Hägnägaren har haft minst tre angrepp sedan i november. Stängslet är tätat nedtill och träd och grenar har tagits bort, men lodjuret tar sig in till hjortarna, berättar Mia Kjällander, vilthandläggare på länsstyrelsen i Östergötland, för Jaktjournalen.

Man har också stängt sådana övergångar i staketet som är till för att människor ska kunna passera.

Får använda fälla

Myndighetens bedömning är att det inte går att sätta upp eltråd, så att lodjuret hindras att ta sig fram till stängslet.

– Det blir ett för omfattande jobb att göra snabbt. Hägnet är 75 hektar stort och hela stängslet fem kilometer långt, säger Mia Kjällander.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att lodjur får skjutas i eller i direkt anslutning till hägnet. Det är även tillåtet att fånga lodjuret i fälla.

Skyddsjakten får pågå till den 15 februari.

Det lever cirka 200 dovhjortar och cirka 60 kronhjortar i hägnet.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼