Lockande av vilt – En snårig fråga

Örebro (JJ) I mitten av november dömdes en jakträttsinnehavare till böter för brott mot jaktlagen. Tingsrätten i Örebro menade att mannen lockat över vilt från grannmarken med avsikt att skjuta dem. Vad säger de två jägarförbunden om fallet och vad är egentligen en rimlig avkastning?

Kan man skjuta vildsvinen på åteln utan att riskera att bli fälld i domstolen? Foto: Per Jonson
I det nyligen avslutade rättsfallet hade den dömde jägaren jakten på en fastighet på 22 hektar. Jaktmarken gränsade till en betydligt större fastighet som säljer jakter, har en anställd yrkesjägare och bedriver ett omfattande viltvårdsarbete.

I domen står det att den dömde mannens fastighet i egenskap av sin storlek endast skulle kunna erbjuda avskjutning av ett vildsvin per år. Därför anses foderplatserna var bevis för att mannen haft för avsikt att locka över och skjuta fler vilt än marken avkastar. Enligt dokumentation fanns mycket spår av vildsvin, kron- och dovvilt fram till foderplatserna från den större fastigheten.

Basera på medelavskjutning
En orsak till fällande dom var dessutom att foderplatserna var belägna alldeles för nära markgränsen. Uppgifterna går i sär något men alla gör gällande att foderplatserna låg närmare än 100 meter från markgränsen. Om markägaren skjutit något vilt vid sina foderplatser framgår inte av domen.

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet känner till rättsfallet och domen. Han tycker fallet är intressant och sätter saken på sin spets.

– Vi har fått väldigt många samtal just i detta fall. Jägare undrar över hur många djur man får skjuta på sin mark. Vi brukar utgå från avskjutningsstatistiken på kretsnivån och räkna fram ett medeltal per hektar för att se vad som är en uthållig avskjutning, säger han.

I det aktuella rättsfallet rör det sig om en klassisk motsättning mellan den lilla enskilda jägaren och den stora egendomsägaren.

– Den motsättningen finns på många håll. I Skåne är exempelvis arrendepriserna åtskilligt högre på marker i närheten av de stora godsens viltrika marker, eftersom vilttillgången är högre även på dessa marker.

Än så länge är fallet i Örebro endast avgjort i Tingsrätten. Daniel skulle vilja se det prövat i hovrätten.

– Då kanske vi hade kunnat få ett prejudikat. Vi skulle behöva ha en rättspraxis. Jag tycker domen är lite konstig eftersom det inte någonstans står att markägaren har skjutit några djur på sin mark.  

Rätten till jakt
Ulf Kallin är riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund. Han menar att det är fodertillgång och inte areal som ska avgöra avskjutning.

– Vilt äter inte areal de äter foder. Har man stor fodertillgång på sina marker kan man ha en högre avskjutning.

Jägarnas Riksförbund har alltid värnat om de mindre markägarnas rätt till jakt. Ulf Kallin säger att alla markägare enligt svensk lag har rätt att jaga på sin mark men att det bör ske med frihet under ansvar. Gränsmarker i viltrika områden är ett problematiskt område.

– Om ett större gods föder fram en stor population och viltet spiller över på grannmarkerna bör ju jägarna där få ta del av detta. Hade populationen varit mindre hade de ju inte spridit sig.

Ulf Kallin tar upp den dagsaktuella diskussionen om vildsvin där flera i dag förordar utrotning.

– Säljer man vildsvinsjakter och vill ha en stor stam fodrar man på sin mark. Men när vildsvinen går över markgränserna och ställer till problem för grannen är man inte beredd att ta kostnaderna. Då vill man hindra denne från att skjuta vildsvinen.

Enligt Ulf Kallin är frivillig samverkan nyckeln till lösningen av många problem.

– Hade de två parterna i det här ärendet kommunicerat med varandra hade det säkert inte blivit några problem. Mycket handlar om avundsjuka, säger han avslutningsvis.    

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser