Liten risk för svinpest i Sverige

Uppsala(JJ) Risken för svinpest är mycket liten i Sverige. Det konstaterar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

SVA gjordes riskvärderingen efter att flera fall av svinpest konstaterats i Lettland i slutet på förra månaden.
Enligt SVA är risken mycket liten för att smittan ska drabba Sverige. Bland annat har myndigheten tittat på risken att smittas förs till Sverige genom exempelvis jägare.
Men SVA konstaterar att det är få jägare som åker på vildsvinsjakt i Baltikum.

SVA tror inte heller att smittan förekommer i kommersiella köttprodukter, eftersom det förmodas vara ett begränsat utbrott i Lettland.
Däremot menar SVA att exempelvis privat införa köttprodukter från vildsvin och tamgrisar kan utgöra en större fara.
Det här rapporterar ATL, Lantbrukets Affärstidning.

AKTUELLT

Älgjakt med välgörenhetstema i Harrsjön

Harrsjön (JJ) Per Jonsson, Strömsund drabbades av cancer före jul 2017. Efter operation och behandling ville Per göra något för de som bor på patienthotellet och sysselsätter sig i dess hobbyverkstad Oasen i Umeå. Med hjälp av SCA styrdes en älgjakt upp med syfte att samla in pengar till Oasen. Det blev ett lyckat arrangemang.

Annonser